Plastový šachtový poklop B125

Plastový šachtový poklop B125

„ELPLAST+” Sp. z o.o. ponúka šachtové poklopy triedy B125 pre telekomunikačné komory a kanalizačné šachty vyrobené z polyesterovej živice a polymérbetónu. Poklopy sú určené na montáž na povrchoch zahrňujúcich skupinu 2 podľa normy PN-EN 124: 2000 (napr. cesty a pešie zóny, rovnocenné plochy, parkoviská alebo parkovacie zóny pre osobné vozidlá do 12,5 tony).

Poklop absolvoval s kladným výsledkom pevnostné skúšky pre triedu B 125 podľa PN-EN 124 vo Výskumnom ústave ciest a mostov (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).

Výhody
  • tvoria jeden celok (nie je nutné používať liatinové poklopy a betónové krúžky zvlášť)
  • amortizácia zaťažení
  • stlmenie hluku medzi spolupracujúcimi prvkami
  • žiadne riziko krádeže na rozdiel od liatinových poklopov
  • odolnosť voči poveternostným vplyvom a chemickým látkam

Kontaktujte nás

    * Polia označené hviezdičkou sú povinné.


    Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom vyššie uvedeného kontaktného formulára sa budú spracovávať Správcom osobných údajov „Elplast+” Sp. z o.o. so sídlom: Jastrzębie-Zdrój, ul. Niepodległości 8, v súlade so zákonom z 29. augusta 1997, o ochrane osobných údajov (konsolidované znenie z 13. júna 2016 (Z. z. z roka 2016, pol. 922) pre kontaktné účely týkajúce sa odpovedí na zaslané správy. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre vyjasnenie hlásenia. Každý má právo na prístup k svojím osobným údajom a na ich opravu. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Osobné údaje nebudú sprístupnené inému subjektu, s výnimkou subjektov, ktoré sú k tomu oprávnené na základe právnych predpisov.