Kanalizačné rúry

Kanalizačné rúry

Vyrábané rúry z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) triedy PE 80 a PE 100 s priemermi Ø 50 mm, SDR 33 až SDR 11 (tlak PN 4 až PN 16) sú používané na výstavbu tlakových sietí dažďovej a splaškovej kanalizácie, a taktiež pre beztlakové odvodňovanie a kanalizáciu. V prípade zvýšených požiadaviek na kanalizačné rúry týkajúcich sa odolnosti proti šíreniu trhlín, bodovému tlaku a proti trhlinám spôsobeným namáhaním sa odporúča používať zosilnené rúry vyrábané spoločnosťou „ELPLAST+” Sp. z o.o.

Ceny sú stanovené individuálne na vyžiadanie.

Výhody
 • vysoká prevádzková trvanlivosť – aspoň 50 rokov,
 • vysoká rázová pevnosť a pružnosť,
 • nízka merná tiaž v porovnaní s rúrami z iných materiálov,
 • možnosť spájania s využitím viacerých metód,
 • vysoká hladkosť povrchu a s tým súvisiaci nízky prietokový odpor – žiadna sedimentácia, znečistenia a zarastanie potrubia,
 • vysoká tesnosť siete – absencia infiltrácie,
 • odolnosť voči biologickým a chemickým faktorom,
 • odolnosť voči bludným prúdom,
 • možnosť recyklácie po skončení prevádzky.

Kontaktujte nás

  * Polia označené hviezdičkou sú povinné.


  Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom vyššie uvedeného kontaktného formulára sa budú spracovávať Správcom osobných údajov „Elplast+” Sp. z o.o. so sídlom: Jastrzębie-Zdrój, ul. Niepodległości 8, v súlade so zákonom z 29. augusta 1997, o ochrane osobných údajov (konsolidované znenie z 13. júna 2016 (Z. z. z roka 2016, pol. 922) pre kontaktné účely týkajúce sa odpovedí na zaslané správy. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre vyjasnenie hlásenia. Každý má právo na prístup k svojím osobným údajom a na ich opravu. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Osobné údaje nebudú sprístupnené inému subjektu, s výnimkou subjektov, ktoré sú k tomu oprávnené na základe právnych predpisov.