Vodomerné šachty

Vyrábame vodomerné šachty vo forme telies DN1000, DN1000/1200, DN800 mm, ako aj kompletne vybavené vodomerné šachty DN400, DN500, DN600. Vyrábané vodomerné šachty sú určené na zabudovanie vodomeru a vodných armatúr na prípojkách odberateľov používajúcich vodovodné siete.

Vodomerné šachty DN600

Studnie wodomierzowe
Popis:
„ELPLAST+” Sp. z o.o. vyrába vodomerné šachty DN 600, ktoré sú...
Pozri

Vodomerné šachty DN1000 a 1000/1200

Studnie wodomierzowe
Popis:
„ELPLAST+” Sp. z o.o. zavádza do výroby nové konštrukcie telies vodomernej...
Pozri

Vodomerné šachty DN800

Studnie wodomierzowe DN800
Popis:
„ELPLAST+” Sp. z o.o. vyrába telesá vodomerných šácht DN 800 určené...
Pozri

Vodomerné šachty DN500

Studnie wodomierzowe DN500
Popis:
„ELPLAST+” Sp. z o.o. vyrába vodomerné šachty DN 500, ktoré sú...
Pozri

Vodomerné šachty DN400

Studnie wodomierzowe
Popis:
„ELPLAST+” Sp. z o.o. vyrába vodomerné šachty DN 400, ktoré sú...
Pozri

Kontaktujte nás

    * Polia označené hviezdičkou sú povinné.


    Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom vyššie uvedeného kontaktného formulára sa budú spracovávať Správcom osobných údajov „Elplast+” Sp. z o.o. so sídlom: Jastrzębie-Zdrój, ul. Niepodległości 8, v súlade so zákonom z 29. augusta 1997, o ochrane osobných údajov (konsolidované znenie z 13. júna 2016 (Z. z. z roka 2016, pol. 922) pre kontaktné účely týkajúce sa odpovedí na zaslané správy. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre vyjasnenie hlásenia. Každý má právo na prístup k svojím osobným údajom a na ich opravu. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Osobné údaje nebudú sprístupnené inému subjektu, s výnimkou subjektov, ktoré sú k tomu oprávnené na základe právnych predpisov.