Telekomunikačné komory

„ELPLAST+” Sp. z o.o. vyrába polyetylénové komory pre teletechnické vedenie typu SKO-1-PE.  Poskytuje výbornú alternatívu za komory vyrobené tradičným spôsobom, napr. betónové. Tieto komory sú určené na budovanie rozvodných systémov káblových sietí a umožňujú prístup k rúram počas výkonu prác súvisiacich s vyťahovaním a spájaním telekomunikačných, svetlovodných a teletechnických káblov, a taktiež počas údržby káblov. Plnia tiež funkciu rozvodných a magistrálových komôr v systémoch káblových sietí a sú používané ako šachty priechodné, rohové alebo odbočné. Je možné ich inštalovať všade tam, kde sa používajú betónové šachty/komory.

Telekomunikačné komory

SKO-1-PE
Popis:
„ELPLAST+” Sp. z o.o. vyrába polyetylénové komory pre teletechnické vedenie typu...
Pozri

Kontaktujte nás

    * Polia označené hviezdičkou sú povinné.


    Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom vyššie uvedeného kontaktného formulára sa budú spracovávať Správcom osobných údajov „Elplast+” Sp. z o.o. so sídlom: Jastrzębie-Zdrój, ul. Niepodległości 8, v súlade so zákonom z 29. augusta 1997, o ochrane osobných údajov (konsolidované znenie z 13. júna 2016 (Z. z. z roka 2016, pol. 922) pre kontaktné účely týkajúce sa odpovedí na zaslané správy. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre vyjasnenie hlásenia. Každý má právo na prístup k svojím osobným údajom a na ich opravu. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Osobné údaje nebudú sprístupnené inému subjektu, s výnimkou subjektov, ktoré sú k tomu oprávnené na základe právnych predpisov.