Kanalizačné šachty

„ELPLAST+” Sp. z o.o. vyrába metódou rotačného formovania šachty z polyetylénu s priemerom Φ1000, Φ800, Φ600, Φ400 mm, určené na výstavbu vonkajších systémov kanalizácie: gravitačnej (splaškovej a dažďovej), tlakovej, drenážnej a vodovodnej – ako šachty revízne, klinové, rozpínacie, usadzovacie a šachty pre prečerpávacie stanice na odpadovú vodu. Šachty Elplast+ sa môžu používať tak v oblastiach nevystavených vysokým zaťaženiam, ako aj v dopravnom pruhu.

Kanalizačné šachty DN1000

Studnie kanalizacyjne
Popis:
„ELPLAST+” Sp. z o.o. vyrába metódou rotačného formovania šachty z polyetylénu...
Pozri

Kanalizačné šachty DN800

Studnie kanalizacyjne
Popis:
„ELPLAST+” Sp. z o.o. vyrába metódou rotačného formovania šachty z polyetylénu...
Pozri

Kanalizačné šachty DN600

ELPLAST
Popis:
„ELPLAST+” Sp. z o.o. vyrába metódou rotačného formovania šachty z polyetylénu...
Pozri

Kanalizačné šachty DN400

Studnie kanalizacyjne DN400
Popis:
„ELPLAST+” Sp. z o.o. vyrába metódou rotačného formovania šachty z polyetylénu...
Pozri

Kontaktujte nás

    * Polia označené hviezdičkou sú povinné.


    Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom vyššie uvedeného kontaktného formulára sa budú spracovávať Správcom osobných údajov „Elplast+” Sp. z o.o. so sídlom: Jastrzębie-Zdrój, ul. Niepodległości 8, v súlade so zákonom z 29. augusta 1997, o ochrane osobných údajov (konsolidované znenie z 13. júna 2016 (Z. z. z roka 2016, pol. 922) pre kontaktné účely týkajúce sa odpovedí na zaslané správy. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre vyjasnenie hlásenia. Každý má právo na prístup k svojím osobným údajom a na ich opravu. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Osobné údaje nebudú sprístupnené inému subjektu, s výnimkou subjektov, ktoré sú k tomu oprávnené na základe právnych predpisov.