Káblové komory

Tieto komory sa vyrábajú z polyetylénu a sú vynikajúcou alternatívou za komory vyrábané tradičným spôsobom, napr. betónové. Komory sa skladajú z telesa, polyetylénového poklopu a tesnenia pod poklop.

Čo sú káblové komory a na čo sa používajú?

Káblové komory slúžia na uchovávanie kábla určitej dĺžky a na ochranu spojovacích skriniek. Ich úlohou je ochrana kábla a príslušenstva pre trvalé spojenie prostredníctvom zvárania vlákien, tzv. skrine optických vlákien. Väčšina z nich je vyrobená z kovu alebo plastu (polyetylén), čo je alternatívou za betónové komory. Káblové komory sú odolné voči nízkym teplotám, ich trvanlivosť je vysoká, lebo sa vyznačujú vysokou odolnosťou, mechanickou tuhosťou a odolnosťou voči vonkajším vplyvom, a ich hmotnosť je nízka. Ich rozšírenie, montáž alebo udržiavanie čistoty nepredstavujú väčší problém. Používajú sa v miestach porúch, prerušenia alebo prestrihnutia kábla. Sú považované za opravárenskú sadu. Komory umožňujú vetvenie káblov. Skladajú sa z polyetylénového telesa a poklopu, čo vďaka správnej montáži s použitím vhodného tesnenia poskytuje vynikajúcu tesnosť. Poklop môže byť vybavený uzáverom. Teleso slúži na ukladanie a ochranu káblových rezerv. Do telesa sú pripevnené úchyty, ktoré zjednodušujú inštaláciu do zeme. Káblové komory sú inštalované na trasách káblov a káblových potrubí. Káblové komory môžu byť jednospojkové alebo dvojspojkové, popríp. bez komôr pre kryty káblových spojok (ZZ-PE-0) používané len pre káblové rezervy a malé skrinky. Jednospojkové sa používajú na ochranu jednej skrinky a kábla, zatiaľčo dvojspojkové chránia dve skrinky a kábel.

Káblové komory

Zasobniki złączowe
Popis:
„ELPLAST+” Sp. z o.o. vyrába telekomunikačné káblové komory, používané hlavne na...
Pozri

Plastový šachtový poklop B125

Zwieńczenie tworzywowe B125
Popis:
„ELPLAST+” Sp. z o.o. ponúka šachtové poklopy triedy B125 pre telekomunikačné...
Pozri

Univerzálne komory

Zasobniki uniwersalne
Popis:
„ELPLAST+” Sp. z o.o. vyrába UNIVERZÁLNE KOMORY typu A2 s nohou...
Pozri

Kontaktujte nás

    * Polia označené hviezdičkou sú povinné.


    Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom vyššie uvedeného kontaktného formulára sa budú spracovávať Správcom osobných údajov „Elplast+” Sp. z o.o. so sídlom: Jastrzębie-Zdrój, ul. Niepodległości 8, v súlade so zákonom z 29. augusta 1997, o ochrane osobných údajov (konsolidované znenie z 13. júna 2016 (Z. z. z roka 2016, pol. 922) pre kontaktné účely týkajúce sa odpovedí na zaslané správy. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre vyjasnenie hlásenia. Každý má právo na prístup k svojím osobným údajom a na ich opravu. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Osobné údaje nebudú sprístupnené inému subjektu, s výnimkou subjektov, ktoré sú k tomu oprávnené na základe právnych predpisov.