Społeczna odpowiedzialność biznesu w rozumieniu ELPLAST+

Społeczna odpowiedzialność biznesu w rozumieniu ELPLAST+

Wspieramy Fundację Rozwoju Kardiochirurgii Im. Profesora Zbigniewa Religi

Pani Anna Pawelak, właścicielka firmy Elplast+ Sp. z o.o. została zaproszona do realizacji niezwykłego projektu przygotowywanego przez magazyn BUSINESSWOMAN & life – kalendarz gwiazd na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi. 17 stycznia 2020r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której odbyła się premiera kalendarza gwiazd oraz licytacja obrazów na rzecz Fundacji. W czasie gali otrzymaliśmy podziękowania od Dyrektora Generalnego Fundacji – dr Jana Sarny.

Fundacja od 1991 wspiera rozwoju polskiej kardiochirurgii oraz wprowadzenie nowoczesnych technik i technologii w zakresie leczenia serca. Fundacja jest  jedynym w Polsce niepublicznym ośrodkiem naukowym, w którym prowadzi się badania zmierzające do udoskonalenia metod leczenia osób ze schorzeniami serca.

Wspieranie tak wartościowych inicjatyw to nasza misja – jesteśmy dumni, że możemy pomóc w czymś tak ważnym i potrzebnym jak ratowanie życia i wspieranie polskiej nauki i medycyny. Dziękujemy za zaproszenie do szczytnego grona sponsorów Fundacji im. Profesora Zbigniewa Religi.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Jastrzębie

W dniu 18 listopada 2019 roku zostaliśmy uhonorowani Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w kategorii Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany.

Jest nam niezmiernie miło, że możemy wspierać lokalną społeczność oraz mieć realny wpływ na społeczny rozwój miasta.

Wierzymy, że dobro wraca

Jesteśmy polską firmą rodzinną i wzorce, jakie wynieśliśmy z domu, chcemy także realizować w działalności biznesowej. Co to oznacza? Dla nas to po prostu umiejętność szerszego spojrzenia na prowadzoną działalność. Spojrzenia poza prosty rachunek zysków i strat. Jako spółka generujemy dochód, ale chcemy także dostrzegać tych, którzy potrzebują pomocy. Tak rozumiemy bowiem odpowiedzialny biznes i budowanie dobrych, długofalowych relacji z otoczeniem.

Pomagamy niepełnosprawnym

Jako firma wspierająca na różne sposoby osoby potrzebujące postanowiliśmy pomóc Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach.
Fundacja działa od 1998 roku wciąż poszerzając ofertę dla osób niepełnosprawnych. Inicjatywa, którą wsparliśmy to budowa Ośrodka dla Chorych na Autyzm.

Sprzeciwiamy się współczesnemu niewolnictwu

Jesteśmy przedsiębiorstwem działającym uczciwie, zgodnie z normami etycznymi we wszystkich relacjach biznesowych, dlatego bez wahania podpisaliśmy oświadczenie o przestrzeganiu Ustawy o Współczesnym Niewolnictwie (Modern Slavery Act 2015). Zobowiązaliśmy się wdrożyć system kontroli, w celu upewnienia się, że w strukturach firmy jak i w łańcuchu dostaw nie występuje zjawisko niewolnictwa i handlu ludźmi.

Nie wyrażamy zgody na jakiekolwiek formy zniewolenia, przymusowej pracy, wykorzystywania do pracy dzieci, nadużywania władzy w stosunku do słabszych oraz na wszelkie formy nadużyć i wyzysku określone w Ustawie o Współczesnym Niewolnictwie. Przestrzegamy wysokich standardów i tego samego oczekujemy od naszych kontrahentów, dostawców i partnerów biznesowych.

Dokładamy wszelkich starań, aby Elplast+ był doskonałym miejscem do rozwoju, miejscem, gdzie panują przejrzyste zasady współpracy, otwarta komunikacja i wzajemne poszanowanie.

Inwestujemy w aktywizację osób wykluczonych społecznie

W Polsce mamy dziś bardzo dobrą sytuację jeśli chodzi o rynek pracy. Eksperci mówią wręcz o rynku pracownika. Jednak nie wszyscy w łatwy sposób mogą znaleźć zatrudnienie. Dlatego wsparliśmy finansowo Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski z Jastrzębia-Zdroju. Jego celem jest  wszechstronna rehabilitacja społeczna, zawodowa i medyczna osób niepełnosprawnych na przestrzeni ich całego życia.

Dzięki m.in. naszej dotacji, Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia mógł zakupić busa, którym osoby niepełnosprawne dojeżdżają z domu do Zakładu i do miejsc, w których świadczą pracę. Działanie takich ośrodków jak Zakład Aktywności Zawodowej ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia aktywizacji osób niepełnosprawnych, bo ich realne szanse na zdobycie pracy zawodowej są zazwyczaj niewielkie.

Pomagamy osadzonym w powrocie do społeczeństwa

Badania potwierdzają, że resocjalizacja poprzez pracę jest jedną z najskuteczniejszych form powrotu osób osadzonych do społeczeństwa. Dzięki niej osoby te mają kontakt ze światem zewnętrznym, oraz co jest kluczowe, także z rynkiem pracy. Niejednokrotnie jest to dla nich szansa na zdobycie nowego zawodu i dobry start.

Dlatego od roku uczestniczymy w rządowym programie pracy dla osób osadzonych. Jest to rozpoczęty dwa lata temu oraz realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych.

Średnio w ciągu każdego miesiąca pracuje u nas 8 osadzonych. Jeden z nich po odbyciu kary znalazł tu stałe zatrudnienie.

Wspieramy twórczość najmłodszych

Pod koniec 2018 roku Przedszkole Specjalne w Jastrzębiu-Zdroju zorganizowało V edycję międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego pt. „Ja i moja babcia lubimy czytać bajki”.

Wyznając wartości rodzinne i wspierając rozwój najmłodszych postanowiliśmy aktywnie uczestniczyć w umacnianiu więzi międzypokoleniowych fundując laureatom konkursu nagrody.

Wierzymy, że wygrana doda zwycięzcom skrzydeł i motywacji do dalszej pracy twórczej, a babciom dostarczy kolejnego powodu do dumy.

Dbamy o rozwój lokalnego sportu

Jesteśmy przekonani, że sport jest doskonałym narzędziem kształtowania człowieka. Może być źródłem siły i motywacji, która pozwala osiągać założone cele, także w biznesie. Dlatego od wielu lat jesteśmy partnerem Klubu Sportowego GKS 1962 Jastrzębie. Dzięki temu nasi pracownicy mogą bezpłatnie oglądać mecze swojej drużyny piłkarskiej.

Wspieramy potrzebujących i polską kulturę

W 2017 roku Nasza firma przekazała również środki finansowe na cele charytatywne. Wzięliśmy czynny udział w licytacji dzieł sztuki, która odbyła się w czasie I Wielkiego Charytatywnego Balu Karnawałowego Środowiska Infrastruktury i Budownictwa.

Link do artykułu

W roku lutym 2018, mieliśmy przyjemność gościć na Drugim Balu Dobroczynnym  „Spragnieni Piękna. Nowoczesność. Lata 50. i 60”. Nasze uczestnictwo w tym wydarzeniu nie było przypadkowe, dzięki niemu mieliśmy okazję wesprzeć polską sztukę i młodych zdolnych artystów. Impreza zorganizowana została przez Stowarzyszenie „Przyjaciele MNW” w gmachu głównym Muzeum Narodowego, a jej celem była przede wszystkim zbiórka na rzecz instytucji.

Link do artykułu

Skontaktuj się z nami

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.


    Dane osobowe podane na powyższym formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych „Elplast+” Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Niepodległości 8, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w celach kontaktowych dotyczących odpowiedzi na przesłane wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wyjaśnienia zgłoszenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód . Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.