Aktualności

  • Wzrost konkurencyjności Spółki Elplast+ poprzez zakup nowych środków trwałych umożliwiających wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonych produktów

    „ELPLAST+” Sp. z o.o. w terminie 27.07.2015 – 30.12.2015 zrealizowała projekt pod nazwą „Wzrost konkurencyjności Spółki Elplast+ poprzez zakup nowych środków trwałych umożliwiających wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonych produktów” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Nr projektu WND-RPSL.01.02.04-00-182/15. Wartość projektu: 943 410,00 PLN Wartość dofinansowania: 369 924,10 PLN (48,23% kosztów kwalifikowalnych). Dzięki realizacji projektu Spółka zakupiła linię do regranulacji oraz formę do rotacyjnego formowania tworzyw sztucznych do produkcji studzienek wodomierzowych DN 1000. Dzięki temu Spółka „ELPLAST+” Sp. z o.o. wprowadzi na rynek znacząco ulepszone studzienki...

Skontaktuj się z nami

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.


    Dane osobowe podane na powyższym formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych „Elplast+” Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Niepodległości 8, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w celach kontaktowych dotyczących odpowiedzi na przesłane wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wyjaśnienia zgłoszenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód . Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.