Zwieńczenie tworzywowe B125

Zwieńczenie tworzywowe B125

„ELPLAST+” Sp. z o.o. oferuje zwieńczenia klasy B125 do studzienek telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych wykonane z żywicy poliestrowej i polimerobetonu. Zwieńczenia przeznaczone są do montowania w nawierzchniach obejmujących grupę 2 wg normy PN-EN 124: 2000 (np. drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych dla pojazdów do 12,5 ton).

Zwieńczenie przeszło z wynikiem pozytywnym badanie wytrzymałościowe dla klasy B 125 wg PN-EN 124 w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów.


Zalety
  • stanowią kompletną całość (nie jest wymagane stosowanie osobno włazów żeliwnych i pierścieni betonowych)
  • amortyzacja obciążeń
  • wyciszenie hałasu pomiędzy współpracującymi elementami
  • brak zagrożenia kradzieżą jak w przypadku zwieńczeń żeliwnych
  • odporność na działanie warunków atmosferycznych i substancji chemicznych

Skontaktuj się z nami

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.


    Dane osobowe podane na powyższym formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych „Elplast+” Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Niepodległości 8, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w celach kontaktowych dotyczących odpowiedzi na przesłane wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wyjaśnienia zgłoszenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód . Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.