Rury PE-NP-AS

Rury PE-NP-AS

„ELPLAST+” Sp. z o.o. produkuje polietylenowe rury opancerzone PE-NP-AS i PE-NP-AS/AS dopuszczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.


Zalety
 • wysoka trwałość rurociągu ( kilkakrotnie wyższa niż rur stalowych) – szczególnie widoczna w wyrobiskach o niekorzystnym mikroklimacie,
 • prosty montaż i serwisowanie rurociągu przy użyciu złączek Victaulic,
 • ok. 50 % wzrost wydajności pracy przy montażu i demontażu w stosunku do rur okołnierzowanych,
 • lżejsze od rurociągów stalowych, łatwiejszy transport,
 • wysoka odporność na ścieranie,
 • niski współczynnik bezwzględnej chropowatości wewnętrznej – o 20% obniżenie strat przepływu ,
 • całkowity brak korozji, znacząco ograniczenie zjawiska zarastania wewnętrznego,
 • odporność na uderzenia i kruche pęknięcia,
 • wysoka elastyczność, możliwość korekty rurociągu bez konieczności stosowania kolan przy zachowaniu określonych promieni gięcia,
 • wysoka odporność na propagację pęknięć w wyniku uszkodzeń zewnętrznych,
 • bez zapachu-bezwonność ( nie emitują zapachu jak np. żywice)
 • możliwość :
  • cięcia na żądaną długość  w miejscu montażu,
  • zabudowy hydrantu w dowolnym miejscu,
  • doraźnego zaciśnięcia rur zaciskiem śrubowym,
  • wielokrotnego użycia wszystkich elementów,
  • łączenia z innymi zabudowanymi rurociągami poprzez pasówki kołnierzowe lub pasówki zakończone rowkiem w systemie Victaulic.

Skontaktuj się z nami

  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.


  Dane osobowe podane na powyższym formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych „Elplast+” Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Niepodległości 8, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w celach kontaktowych dotyczących odpowiedzi na przesłane wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wyjaśnienia zgłoszenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód . Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.